#faqs and
work rules

kalemklavye / ürün tecrübesi

bu rehber tarafımızdan organize edilen işbirliklerinde, firma ve influencer’ların fayda sağladığı ürün deneyimi paylaşımlarının verimli ve şeffaf olması adına hazırlanmıştır.

ürün niteliği ve lojistiği

KalemKlavye aracılığıyla ürünler, ilgili kişilere kargo bedeli firma tarafından karşılanmak kaydı şartıyla direkt firmalar tarafından ulaştırılır. ürünler, içerik ve motto olarak paylaşıma uygunluk süzgecinden geçirilmiş olarak #cleanbrand kriterlerine sahip olduğu varsayılarak yönlendirilmesi yapılmıştır.

numune ürün adedi ve bedeli

influencer kişi tarafından ürün deneyimi için talep oluşturulduğunda, kargo çıkışı yapılması gönderici firmanın tasarrufuna ve stok uygunluğuna bağlıdır. uygun görülen ürün çeşitlerinden gönderilecek adet firma tasarrufundadır. tanıtımın yapılması için birbirini tamamlayıcı ürünler veya farklı niteliklerdeki seri olması durumunda bunların tamamının tedariği, tanıtımın faydalı olabilmesi için elzemdir. yüksek bedelli ürünlerde firmanın tanıtım sonrası ürünü geri çağırma veya temsilcisi tarafından teslim alınması talebi bulunabilmektedir; ancak sadece ürün influencer’a ulaşmadan koşulların belirlenmesi durumunda geçerlidir.

barter (bütçesiz) ürün tanıtımı

sadece ürün deneyimi ve feedback paylaşımı amacıyla gönderilen ürün karşılığında yapılan tanıtımların post veya story olarak paylaşılması influencer insiyatifindedir. format ne olursa olsun influencer firmayı, @yesilmasa.tr ve firma instagram hesap adreslerini etiketlemekle yükümlüdür. İhtiyaç duyulması halinde @kalemklavye ajans hesabının da etiketlenmesi talep edilebilir.

bütçeli ürün tanıtımı

önceden planlanmış bir senaryo dahilinde veya influencer’ın kendi üreteceği içerik dahilinde ürünün niteliklerini, faydasını ve kullanım alanlarını belirten paylaşımın (post + story) yapılarak gerekli etiketlerin kullanılması ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. ajansımız etiketleme ve paylaşım günü/saatleri konusunda destek verebilir. bütçeli paylaşımlarda firmanın özel talebi var ise, paylaşım veya kargolama öncesi belirlenir ve influencer kişiye bilgi iletilir. mutabık kalınarak süreç işletilir.

geçerlilik süresi

bütçesiz (ürün karşılığı) tanıtımlarda paylaşımın en fazla 10 gün içinde, bütçeli tanıtımlarda paylaşımın en fazla 1 hafta içinde yapılması gerekmektedir. deformasyona uğrayabilecek ürünlerde (gıda, soğuk zincir vb.) bu süre kargo çıkışı yapılmadan önce mutabık kalınarak belirlenir. firmanın göndermiş olduğu kargo kaynaklı gecikmelerden oluşacak deformasyon / bozulmalardan alıcı taraf veya ajansımız sorumlu değildir. bu durumlarda ürün gönderiminin tekrarlanması talep edilebilir. hasarlı ürün olursa kargo firmasına rapor tutturulabilir ya da teslim alınmadan iade gönderilebilir.

paylaşım formatı

post formatında yapılan tanıtımlarda;
- video ise en az 45:00 saniyeye yakın olacak şekilde, story formatında yapılan tanıtımlarda;
- 14:00 saniye olmak üzere en az 2 video story
- 1 adet de sabit görsel olacak şekilde paylaşılması gerekmektedir.
bütçeli paylaşımlarda firmanın özel talebi var ise, paylaşım veya kargolama öncesi mutabık kalınarak belirlenir.

firma sorumlulukları

bütçeli veya barter ürün karşılığı yapılan iş birliklerinde tedarikçi / sponsor firma;
- barter ürünlerin tedariği, kargolanması ve zayi durumlarında yenisiyle değiştirilmesi ile,
- bütçeli iş birliklerinde ürünlerin tedariği, kargolanması ve tanıtıcı tarafa detaylı olarak talep etmekte oldukları içerik, planlama, styling ve tanıtım içeriğinde olmasını/olmamasını talep ettiği maddeleri bildirmekle yükümlüdür.
- tanıtım / paylaşım / çekimin yapılmasının ardından gelecek revizyon taleplerinin gerçekleştirilmesi bu maddelerde yer alan şekilde talep edilmemişse, paylaşanın insiyatifindedir.
- bütçeli tanıtımlarda sponsor firma, anlaşılmış ve sözleşme altına alınmış KDV dahil toplam bedelin en az %50’sini içerik üretilerek paylaşım yapılmadan önce ajans hesabına fatura karşılığı yatırmakla yükümlüdür. avans ödeme gelene kadar geçen süre, anlaşılmış termin tarihinden sayılmayacaktır.
- bütçenin tanıtımlarda ajans komisyonu anlaşılan toplam tutar üzerinden hesaplanarak faturaya ilave edilecektir.
- bütçenin bakiye ödemesi tanıtımı takiben 2(iki) iş günü içerisinde ödenecek olup sponsor firma iş akdini imzalamak ile bu maddeyi kabul etmiş sayılır. ödenmeyen tanıtım ücretleri için tanıtıcı / ajans yasal haklarını saklı tutar.
- tanıtım ücretleri dışında üzerinde anlaşılmış olan yol masrafı / hammadde / temel ihtiyaç / tamamlayıcı ürünler vb. gibi masraflar olması durumunda, sponsor firma bu bedellerin tamamını tanıtım öncesinde ödemek veya tedariğini sağlamak ile yükümlüdür.

sınırlı sorumluluk

KalemKlavye Ajans, tedarikçi ve yüklenici tarafların yukarıda belirtilen şartları yerine getirmesi ve tarafların mutabık kalması için gerekli iletişimi sağlamaktadır.
- ürün deformasyonu,
- farklı/yanlış ürün gönderilmesi,
- kargo kaynaklı gecikmeler,
- telif hakkı içeren ürünler ajansımız sorumlulukları dışında olup, bu konularda sadece çözüm sağlayıcı destek vermektedir.
bilgilerinize rica ederiz,
saygılarımızla.

KalemKlavye
ONLINE . SOCIAL . VISUAL . INFLUENCER MANAGEMENT.