#tv, marka &
reklam...

t elevizyon günümüz şartlarında yeni bir kullanım şekline evrilmiş, abonelik veya pay-per-view modelleri giderek yaygınlaşsa da yayıncı kuruluşların en büyük gelir kaynaklarından biri reklamlardır. ürün niteliğinin, kullanım algısının ve marka mottosunun hala en pratik olarak kitlelere ulaştığı ve mevcut akışa entegre edilebildiği mecra tv dizileridir.

r eklam anlayışında farklılık gerektiği ve tüketiciyi rahatsız etmeden karşısına çıkacak ürünlerin anlatımını sağlayan "senaryo entegrasyonu, aktif-pasif entegrasyon, sundu-sunar, bant ve spot" reklamlar ile markanın konuşma diline günlük işleyiş içinde kolayca yer bulunmasını sağlıyoruz.